Guide

 Att ta sig till Dragør

Du hittar Dragør centralt beläget i Øresunsregionen, på ön Amager, ganska nära KöpenHamn. Söder om KöpenHamns FlygPlats, Kastrup. Amager är ansluten till Själland/KöpenHamn via 3 broar och med Sverige via ÖresundsBron.

Till Dragør från Jylland, Fyn, Själland:

 1. Kör mot KöpenHamn och hitta motorväg E20-österut.
 2. Kör motorväg E20
 3. Stäng av vid avfart nr. 18
 4. Sväng höger in på Englandsvej
 5. Efter ca. 4,5 km når du St. Magleby
 6. Fortsätt rakt fram längs Kirkevej ca. 2,2 km till du kommer till centrala Dragør

Till Dragør från KöpenHamns centrum:

 1. Kör över langebro
 2. Fortsätt rakt fram längs Amager Boulevard ca. 1 km
 3. Sväng höger vid Amager Fælledvej ca. 1,3 km
 4. Fortsätt rakt fram längs Röda mitten ca. 1,4 km
 5. Sväng vänster på väg land allé ca. 500 m
 6. Sväng höger in på Englandsvej ca. 1,1 km
 7. Följ 1. Vägen i rondellen
 8. Fortsätt rakt fram längs Englandsvej ca. 4,9 tills du kommer till St. Magleby
 9. Fortsätt rakt fram längs Kirkevej ca. 2,2 km till du kommer till centrala Dragør

Till Dragør från Malmö (Sverige):

 1. Följ E20 Öresundsbron
 2. Stäng av vid avfart nr. 15 ca. 600 m
 3. Fortsätt rakt fram ca. 200 m
 4. Följ 3. Vägen i rondellen
 5. Följ kustvägen ca. 4,7 km
 6. Sväng vänster vid pa Møller’s allé ca. 600
 7. Sväng vänster in på Nordre Dragørvej ca. 400 m
 8. Sväng höger vid Stationsvej ca. 800 m tills du kommer till centrum av Dragør.

Med flyg eller tåg via KöpenHamns FlygPlats, Kastrup:

Ta buss 35 mot Islands Brygge.

Med buss:

33
35
250S

Tidtabeller finns på www.Movia.dk